هاست 512MB
 • 512 مگابایت ظرفیت
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد ساب‌دامنه
 • نامحدود تعداد Addon
 • نامحدود تعداد Park Domain
هاست 1GB
 • 1GB ظرفیت
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد ساب‌دامنه
 • نامحدود تعداد Addon
 • نامحدود تعداد Park Domain
هاست 2GB
 • 2GB ظرفیت
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد ساب‌دامنه
 • نامحدود تعداد Addon
 • نامحدود تعداد Park Domain
هاست 3GB
 • 3GB ظرفیت
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد ساب‌دامنه
 • نامحدود تعداد Addon
 • نامحدود تعداد Park Domain
هاست 5GB
 • 5GB ظرفیت
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد ساب‌دامنه
 • نامحدود تعداد Addon
 • نامحدود تعداد Park Domain

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای مجموعه Whmcs فارسی محفوظ می باشد