نسخه WHMCS 7.7.1 فارسی و بهینه سازی شده

با خرید این محصول هر دو نسخه رسمی ( نیاز به لایسنس ) و نسخه نال شده ( توسط تیم ما ) در اختیار شما قرار میگیرد.
این نسخه شامل تمام امکانات نسخه اختصاصی می باشد به همراه

- دارا بودن فارسی ساز اصلاح شده مدیریت برای درک بهتر
- دارا بودن قالب مدیریت داریوش کاملا راستچین، بهینه و فارسی برای مدیریت بهتر
- دارا بودن فارسی ساز کامل بخش کاربری کاملا اصلاح شده
- دارا بودن قالب بخش کاربری Six اصلاح شده با نام ماورا کاملا راستچین و فارسی شده
- دارا بودن شمسی ساز تجاری به عنوان هدیه
- دارا بودن قالب فرم سفارش استاندارد اصلاح، فارسی و بهبود یافته
- اصلاح ادیتور پیشفرض سیستم برای تایپ راستچین
- اضافه شدن امکان جابجای ویجت های میزکار
- اضافه شدن چند ماژول پیشفرض
- دارا بودن آخرین فیکس ها و بروزرسانی های نسخه جاری
- بهینه سازی های اولیه برای بهبود سرعت و امنیت
- حذف فایل های اضافه سیستم 
- دارا بودن شمسی ساز کامل تر
پیش نیاز ها
PHP نسخه 7.2 
IONCUBE 10 به بالا

نسخه WHMCS 7.7.0 فارسی و بهینه سازی شده

با خرید این محصول هر دو نسخه رسمی ( نیاز به لایسنس ) و نسخه نال شده ( توسط تیم ما ) در اختیار شما قرار میگیرد.
این نسخه شامل تمام امکانات نسخه اختصاصی می باشد به همراه

- دارا بودن فارسی ساز اصلاح شده مدیریت برای درک بهتر
- دارا بودن قالب مدیریت داریوش کاملا راستچین، بهینه و فارسی برای مدیریت بهتر
- دارا بودن فارسی ساز کامل بخش کاربری کاملا اصلاح شده
- دارا بودن قالب بخش کاربری Six اصلاح شده با نام ماورا کاملا راستچین و فارسی شده
- دارا بودن فایل شمسی ساز به عنوان هدیه
- دارا بودن قالب فرم سفارش استاندارد اصلاح، فارسی و بهبود یافته
- اصلاح ادیتور پیشفرض سیستم برای تایپ راستچین
- اضافه شدن امکان جابجای ویجت های میزکار
- اضافه شدن چند ماژول پیشفرض
- دارا بودن آخرین فیکس ها و بروزرسانی های نسخه جاری
- بهینه سازی های اولیه برای بهبود سرعت و امنیت
- حذف فایل های اضافه سیستم 
- دارا بودن شمسی ساز کامل تر
پیش نیاز ها
PHP نسخه 7.2 
IONCUBE 10 به بالا

نسخه WHMCS 7.6 فارسی و بهینه سازی شده

با خرید این محصول هر دو نسخه رسمی ( نیاز به لایسنس ) و نسخه نال شده ( توسط تیم ما ) در اختیار شما قرار میگیرد.
این نسخه شامل تمام امکانات نسخه اختصاصی می باشد به همراه

- دارا بودن فارسی ساز اصلاح شده مدیریت برای درک بهتر
- دارا بودن قالب مدیریت راستچین، بهینه و فارسی برای مدیریت بر تمام بخش ها با رنگی دلنشین
- دارا بودن فارسی ساز کامل بخش کاربری کاملا اصلاح شده
- دارا بودن قالب بخش کاربری Six اصلاح، راستچین و فارسی شده
- دارا بودن فایل شمسی ساز به عنوان هدیه برای شمسی نمودن تاریخ های بخش سرویس ها و صورتحساب ها
- دارا بودن قالب فرم سفارش استاندارد اصلاح، فارسی و بهبود یافته
- اصلاح لینک اخبار( اطلاعیه ها ) برای نمایش صحیح لینک های فارسی، مناسب برای ایندکس شدن مطالب شما در گوگل
- اصلاح ادیتور پیشفرض سیستم برای تایپ راستچین با بهره گیری از فونت ایران سنس برای راحتی شما
نسخه ویژه
- دارا بودن آخرین فیکس ها و بروزرسانی های نسخه جاری
- بهینه سازی های اولیه برای بهبود سرعت و امنیت
- حذف فایل های اضافه سیستم 
- دارا بودن شمسی ساز کامل تر
- دارا بودن هوک افزایش تعداد خبر ها
پیش نیاز ها
PHP نسخه 7.2 
IONCUBE 10 به بالا

نسخه WHMCS 7.6.1 فارسی و بهینه سازی شده

با خرید این محصول هر دو نسخه رسمی ( نیاز به لایسنس ) و نسخه نال شده ( توسط تیم ما ) در اختیار شما قرار میگیرد.
این نسخه شامل تمام امکانات نسخه اختصاصی می باشد به همراه

- دارا بودن فارسی ساز اصلاح شده مدیریت برای درک بهتر
- دارا بودن قالب مدیریت راستچین، بهینه و فارسی برای مدیریت بر تمام بخش ها با رنگی دلنشین
- دارا بودن فارسی ساز کامل بخش کاربری کاملا اصلاح شده
- دارا بودن قالب بخش کاربری Six اصلاح، راستچین و فارسی شده
- دارا بودن فایل شمسی ساز به عنوان هدیه برای شمسی نمودن تاریخ های بخش سرویس ها و صورتحساب ها
- دارا بودن قالب فرم سفارش استاندارد اصلاح، فارسی و بهبود یافته
- اصلاح لینک اخبار( اطلاعیه ها ) برای نمایش صحیح لینک های فارسی، مناسب برای ایندکس شدن مطالب شما در گوگل
- اصلاح ادیتور پیشفرض سیستم برای تایپ راستچین با بهره گیری از فونت ایران سنس برای راحتی شما
نسخه ویژه
- دارا بودن آخرین فیکس ها و بروزرسانی های نسخه جاری
- بهینه سازی های اولیه برای بهبود سرعت و امنیت
- حذف فایل های اضافه سیستم 
- دارا بودن شمسی ساز کامل تر
- دارا بودن هوک افزایش تعداد خبر ها
پیش نیاز ها
PHP نسخه 7.2 
IONCUBE 10 به بالا

نسخه WHMCS 7.5.1 فارسی و بهینه سازی شده

با خرید این محصول هر دو نسخه رسمی ( نیاز به لایسنس ) و نسخه نال شده ( توسط تیم ما ) در اختیار شما قرار میگیرد.
این نسخه شامل تمام امکانات نسخه اختصاصی می باشد به همراه

- دارا بودن فارسی ساز اصلاح شده مدیریت برای درک بهتر
- دارا بودن قالب مدیریت راستچین، بهینه و فارسی برای مدیریت بر تمام بخش ها با رنگی دلنشین
- دارا بودن فارسی ساز کامل بخش کاربری کاملا اصلاح شده
- دارا بودن قالب بخش کاربری Six اصلاح، راستچین و فارسی شده
- دارا بودن فایل شمسی ساز به عنوان هدیه برای شمسی نمودن تاریخ های بخش سرویس ها و صورتحساب ها
- دارا بودن قالب فرم سفارش استاندارد اصلاح، فارسی و بهبود یافته
- اصلاح لینک اخبار( اطلاعیه ها ) برای نمایش صحیح لینک های فارسی، مناسب برای ایندکس شدن مطالب شما در گوگل
- اصلاح ادیتور پیشفرض سیستم برای تایپ راستچین با بهره گیری از فونت ایران سنس برای راحتی شما
نسخه ویژه
- دارا بودن آخرین فیکس ها و بروزرسانی های نسخه جاری
- بهینه سازی های اولیه برای بهبود سرعت و امنیت
- حذف فایل های اضافه سیستم 
- دارا بودن شمسی ساز کامل تر
- دارا بودن هوک افزایش تعداد خبر ها
پیش نیاز ها
PHP نسخه 5.6
IONCUBE 10

نسخه WHMCS 7.4.2 فارسی و بهینه سازی شده

با خرید این محصول هر دو نسخه رسمی ( نیاز به لایسنس ) و نسخه نال شده ( توسط تیم ما ) در اختیار شما قرار میگیرد.
این نسخه شامل تمام امکانات نسخه اختصاصی می باشد به همراه

- دارا بودن فارسی ساز اصلاح شده مدیریت برای درک بهتر
- دارا بودن قالب مدیریت راستچین، بهینه و فارسی برای مدیریت بر تمام بخش ها با رنگی دلنشین
- دارا بودن فارسی ساز کامل بخش کاربری کاملا اصلاح شده
- دارا بودن قالب بخش کاربری Six اصلاح، راستچین و فارسی شده
- دارا بودن فایل شمسی ساز به عنوان هدیه برای شمسی نمودن تاریخ های بخش سرویس ها و صورتحساب ها
- دارا بودن قالب فرم سفارش استاندارد اصلاح، فارسی و بهبود یافته
- اصلاح لینک اخبار( اطلاعیه ها ) برای نمایش صحیح لینک های فارسی، مناسب برای ایندکس شدن مطالب شما در گوگل
- اصلاح ادیتور پیشفرض سیستم برای تایپ راستچین با بهره گیری از فونت ایران سنس برای راحتی شما
نسخه ویژه
- دارا بودن آخرین فیکس ها و بروزرسانی های نسخه جاری
- بهینه سازی های اولیه برای بهبود سرعت و امنیت
- حذف فایل های اضافه سیستم 
- دارا بودن شمسی ساز کامل تر
- دارا بودن هوک افزایش تعداد خبر ها
پیش نیاز ها
PHP نسخه 5.6