نسخه Whmcs 7.7.1 فارسی

با خرید این محصول هر دو نسخه رسمی و نسخه نال شده در اختیار شما قرار می گیرد
- محیط مدیریت فارسی
- محیط کاربری فارسی
- قالب مدیریت راستچین
- قالب بخش کاربری راستچین
- شمسی ساز بخش کاربری
- ادیتور متن راستچین

نسخه Whmcs 7.6.1 فارسی

با خرید این محصول هر دو نسخه رسمی و نسخه نال شده در اختیار شما قرار می گیرد
- محیط مدیریت فارسی
- محیط کاربری فارسی
- قالب مدیریت راستچین
- قالب بخش کاربری راستچین
- شمسی ساز بخش کاربری
- ادیتور متن راستچین

نسخه Whmcs 7.5.1 فارسی

با خرید این محصول هر دو نسخه رسمی و نسخه نال شده در اختیار شما قرار می گیرد
- محیط مدیریت فارسی
- محیط کاربری فارسی
- قالب مدیریت راستچین
- قالب بخش کاربری راستچین
- شمسی ساز بخش کاربری
- ادیتور متن راستچین

سرویس ارتقای Whmcs

این سرویس برای مشتریانی می باشد که قبلا یکی از نسخه ها را تهیه کرده اند
جهت ارتقای سرویس Whmcs خود به نسخه های بالا، می توانید از سرویس را سفارش دهید.
توجه بفرمایید برای استفاده از این سرویس حتما باید یکی از نسخه های سایت را قبلا تهیه کرده باشید