هاست لینوکس ایران 500 MB
 • 512 مگابایت ظرفیت
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد ساب دامین
 • LiteSpeed وب سرور
 • بله تحویل فوری و آنلاین
 • انتخابی توسط خود کاربر ورژن پی اچ پی
 • هفتگی بک آپ گیری
هاست لینوکس ایران 1GB
 • 1024 مگابایت ظرفیت
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد ساب دامین
 • LiteSpeed وب سرور
 • بله تحویل فوری و آنلاین
 • انتخابی توسط خود کاربر ورژن پی اچ پی
 • هفتگی بک آپ گیری
هاست لینوکس ایران 2GB
 • 2048 مگابایت ظرفیت
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد ساب دامین
 • LiteSpeed وب سرور
 • بله تحویل فوری و آنلاین
 • انتخابی توسط خود کاربر ورژن پی اچ پی
 • هفتگی بک آپ گیری
هاست لینوکس ایران 3GB
 • 3072 مگابایت ظرفیت
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد ساب دامین
 • LiteSpeed وب سرور
 • بله تحویل فوری و آنلاین
 • انتخابی توسط خود کاربر ورژن پی اچ پی
 • هفتگی بک آپ گیری
هاست لینوکس ایران 5GB
 • 5124 مگابایت ظرفیت
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد ساب دامین
 • LiteSpeed وب سرور
 • بله تحویل فوری و آنلاین
 • انتخابی توسط خود کاربر ورژن پی اچ پی
 • هفتگی بک آپ گیری
هاست لینوکس ایران 10G
 • 10240 مگابایت ظرفیت
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد ساب دامین
 • LiteSpeed وب سرور
 • بله تحویل فوری و آنلاین
 • انتخابی توسط خود کاربر ورژن پی اچ پی
 • هفتگی بک آپ گیری