֍ فارسی ساز ها

فارسی ساز ایمیل ها


فارسی ساز ایمیل های ارسالی از سیستم
همراه با بروزرسانی ها
سازگار با آخرین نسخه
ارائه بصورت فایل SQL

فارسی ساز کامل سیستم


فارسی ساز بخش مدیریت ( 85 درصدی )
فارسی ساز بخش کاربری ( 90 درصدی )
قالب پیشفرض و فرم سفارش بخش کاربری
شمسی ساز بخش کاربری ( سرویس ها، فاکتور ها و تیکت ها سمت کاربر )