֍ نسخه های WHMCS فارسی

از این بخش می توانید نسخه های اختصاصی شده WHMCS یا پکیج های تکمیل کننده را دریافت نمایید.

نسخه 8.7.3 WHMCS فارسی

با خرید این محصول هر دو نسخه رسمی و نسخه نال شده در اختیار شما قرار می گیرد
- پس از خرید با کلیه ویرایش های نسخه 8.7.3 رایگان دسترسی خواهید داشت
- محیط مدیریت و کاربری فارسی
- قالب مدیریت اختصاصی و راستچین اختصاصی
- قالب بخش کاربری سفارشی و راستچین
- شمسی ساز بخش کاربری هدیه
- همراه درگاه زرین پال، زیبال، پی پینگ و افزونه آونگ ایمیل
- میزکار و ویجت های فارسی


دموی آنلاین

نسخه 8.5.1 WHMCS فارسی

با خرید این محصول هر دو نسخه رسمی و نسخه نال شده در اختیار شما قرار می گیرد
- پس از خرید با کلیه ویرایش های نسخه 8.5.1 رایگان دسترسی خواهید داشت
- محیط مدیریت و کاربری فارسی
- قالب مدیریت اختصاصی و راستچین اختصاصی
- قالب بخش کاربری سفارشی و راستچین
- شمسی ساز بخش کاربری هدیه
- همراه درگاه زرین پال، زیبال، پی پینگ و افزونه آونگ ایمیل
- میزکار و ویجت های فارسی


دموی آنلاین

نسخه 8.4.1 WHMCS فارسی

با خرید این محصول هر دو نسخه رسمی و نسخه نال شده در اختیار شما قرار می گیرد
- پس از خرید با کلیه ویرایش های نسخه 8.4.1 رایگان دسترسی خواهید داشت
- محیط مدیریت و کاربری فارسی
- قالب مدیریت اختصاصی و راستچین اختصاصی
- قالب بخش کاربری سفارشی و راستچین
- شمسی ساز بخش کاربری هدیه
- همراه درگاه زرین پال، زیبال، پی پینگ و افزونه آونگ ایمیل
- میزکار و ویجت های فارسی


دموی آنلاین

نسخه 8.2.1 WHMCS فارسی

با خرید این محصول هر دو نسخه رسمی و نسخه نال شده در اختیار شما قرار می گیرد
- پس از خرید با کلیه ویرایش های نسخه 8.2.1 رایگان دسترسی خواهید داشت
- محیط مدیریت و کاربری فارسی
- قالب مدیریت اختصاصی و راستچین اختصاصی
- قالب بخش کاربری سفارشی و راستچین
- شمسی ساز بخش کاربری هدیه
- همراه درگاه زرین پال، زیبال، پی پینگ و افزونه آونگ ایمیل
- میزکار و ویجت های فارسی


دموی آنلاین

نسخه 8.3.2 WHMCS فارسی

با خرید این محصول هر دو نسخه رسمی و نسخه نال شده در اختیار شما قرار می گیرد
- پس از خرید با کلیه ویرایش های نسخه 8.3.2 رایگان دسترسی خواهید داشت
- محیط مدیریت و کاربری فارسی
- قالب مدیریت اختصاصی و راستچین اختصاصی
- قالب بخش کاربری سفارشی و راستچین
- شمسی ساز بخش کاربری هدیه
- همراه درگاه زرین پال، زیبال، پی پینگ و افزونه آونگ ایمیل
- میزکار و ویجت های فارسی


دموی آنلاین

نسخه ۷.۱۰.۲ WHMCS فارسی

با خرید این محصول هر دو نسخه رسمی و نسخه نال شده در اختیار شما قرار می گیرد
- پس از خرید با کلیه ویرایش های نسخه ۷.۱۰ رایگان دسترسی خواهید داشت
- محیط مدیریت و کاربری فارسی
- قالب مدیریت اختصاصی و راستچین آسمان
- قالب بخش کاربری سفارشی و راستچین
- شمسی ساز بخش کاربری
- همراه درگاه زرین پال، افزونه آونگ ایمیل
- فرم سفارش بومی سازی شده


دموی آنلاین

سرویس ارتقای WHMCS

این سرویس برای مشتریانیست که قبلا یکی از نسخه ها را تهیه کرده اند
جهت ارتقای سرویس WHMCS خود در سایت ما به نسخه های بالاتر، می توانید این سرویس را سفارش دهید.با تهیه این سرویس، سرویس نسخه شما یکبار به نسخه بعدی و انتخابی شما بروز می شود


دقت بفرمایید خرید این سرویس برای دسترسی شما به نسخه جدید می باشد تا نیاز به خرید مجدد نداشته باشید
برای بروزرسانی سایت خود به دسته بندی خدمات تخصصی مراجعه بفرمایید