درگاه پرداخت آنلاین بانک پارسیان
ویژه اندازه فایل ها: 53.9 kB

درگاه مستقیم بانک سامان امکان انتخاب روش اتصال انتخاب واحد پول سیستم ارسال وضعیت پرداخت توسط ایمیل ارسال وضعیت پرداخت توسط تلگرام سازگاری کامل با کلیه نسخه های 7 و بالاتر

دریافت فایل
درگاه پرداخت آنلاین بانک پاسارگاد
ویژه اندازه فایل ها: 91 kB

درگاه مستقیم بانک پاسارگاد امکان انتخاب روش اتصال انتخاب واحد پول سیستم ارسال وضعیت پرداخت توسط ایمیل ارسال وضعیت پرداخت توسط تلگرام سازگاری کامل با کلیه نسخه های 7 و بالاتر

دریافت فایل
درگاه پرداخت آنلاین بانک سامان
ویژه اندازه فایل ها: 68.5 kB

درگاه مستقیم بانک سامان امکان انتخاب روش اتصال انتخاب واحد پول سیستم ارسال وضعیت پرداخت توسط ایمیل ارسال وضعیت پرداخت توسط تلگرام سازگاری کامل با کلیه نسخه های 7 و بالاتر

دریافت فایل
درگاه پرداخت آنلاین بانک ملت
ویژه اندازه فایل ها: 320 kB

درگاه مستقیم به پرداخت ملت امکان انتخاب روش اتصال انتخاب واحد پول سیستم ارسال وضعیت پرداخت توسط ایمیل ارسال وضعیت پرداخت توسط تلگرام سازگاری کامل با کلیه نسخه های 7 و بالاتر

دریافت فایل
درگاه پرداخت آنلاین بانک ملی
ویژه اندازه فایل ها: 45.4 kB

درگاه مستقیم بانک ملی امکان انتخاب روش اتصال انتخاب واحد پول سیستم ارسال وضعیت پرداخت توسط ایمیل ارسال وضعیت پرداخت توسط تلگرام سازگاری کامل با کلیه نسخه های 7 و بالاتر

دریافت فایل
درگاه پرداخت بانک ملت نسخه پیشرفته
ویژه اندازه فایل ها: 563 kB

درگاه مستقیم به پرداخت ملت نسخه پیشرفته با امکان تایید کارت بانکی محدودیت IP و کنترل دسترسی ها

دریافت فایل
درگاه پرداخت پی پینگ
ویژه اندازه فایل ها: 4.13 kB

ایجاد درگاه پرداخت آنلاین پی پینگ سازگار با آخرین نسخه امکان تنظیم وارد ارزی نصب آسان

دریافت فایل
درگاه پرداخت زیبال
ویژه اندازه فایل ها: 5.37 kB

ایجاد درگاه پرداخت آنلاین زیبال سازگار با آخرین نسخه امکان تنظیم وارد ارزی درگاه واسط پیشنهادی

دریافت فایل
ماژول درگاه پرداخت آنلاین زرین پال
ویژه اندازه فایل ها: 4.37 kB

ایجاد درگاه پرداخت آنلاین زرین پال ماژول درگاه پرداخت زرین پال سازگار با نسخه 7

دریافت فایل
« بازگشت