فایل ها

File درگاه بانک پارسیان
ویژه
درگاه مستقیم بانک پارسیان تنظیم واحد ارزی سازگاری با آخری نسخه امکان شخصی سازی کلید خرید
اندازه فایل ها: 47.6 kB
File درگاه بانک سامان
ویژه
درگاه مستقیم بانک سامان تنظیم اتوماتیک واحد ارزی سازگاری با آخری نسخه
اندازه فایل ها: 29.4 kB
File درگاه بانک ملت - به پرداخت
ویژه
انجام کلیه روند خرید توسط سرویس به پرداخت ملت امکان پیکربندی واحد کاملا سازگار با نسخه های جدید
اندازه فایل ها: 814 kB
File درگاه پرداخت بانک پاسارگاد
ویژه
درگاه مستقیم بانک پاسارگاد تنظیم اتوماتیک واحد ارزی سازگاری با آخری نسخه امکان شخصی سازی کلید خرید
اندازه فایل ها: 25 kB
File درگاه پرداخت بانک ملی
ویژه
درگاه مستقیم بانک ملی تنظیم اتوماتیک واحد ارزی سازگاری با آخری نسخه امکان شخصی سازی کلید خرید
اندازه فایل ها: 22 kB
File درگاه پرداخت پی پینگ
ویژه
ایجاد درگاه پرداخت آنلاین پی پینگ سازگار با آخرین نسخه امکان تنظیم وارد ارزی نصب آسان
اندازه فایل ها: 4.13 kB
File درگاه پرداخت زیبال
ویژه
ایجاد درگاه پرداخت آنلاین زیبال سازگار با آخرین نسخه امکان تنظیم وارد ارزی درگاه واسط پیشنهادی
اندازه فایل ها: 5.37 kB
File ماژول درگاه پرداخت آنلاین زرین پال
ویژه
ایجاد درگاه پرداخت آنلاین زرین پال ماژول درگاه پرداخت زرین پال سازگار با نسخه 7
اندازه فایل ها: 4.37 kB
« بازگشت