نسخه WHMCS 8.3.1 فارسی و بهینه منتشر شد !

  • 16 آبان 1400
نسخه WHMCS 8.3.1 فارسی و بهینه منتشر شد !   تغییرات خوب و مهم بهبود در بخش های مختلف لینک سازی برای محصولات و ...   حتما پیشنهاد می کنیم به این نسخه بروزرسانی بفرمایید. این نسخه دارای تغییرات مفیدی ...
ادامه مطلب