قسمت آرشیو دانلود برای همه آموزش ها، برنامه و سایر فایل هایی که شما برای سایت خود و راه اندازی آن نیاز دارید، ‌وجود دارد.

فایل ها

نسخه Whmcs 7.7.0 فارسی و بهینه سازی شده نسخه نال
این نسخه برای مشتریانی می باید که بصورت نال و بدون لایسنس قصد استفاده دارند - ارائه فارسی ساز بخش مدیریت کاملتر و دقیق تر ( همراه با بروزرسانی های آینده ) - ارائه قالب مدیریت داریوش - ارائه فارسی ساز بخش کاربری کاملتر و دقیق تر ( همراه با بروزرسانی های آینده ) - ارائه قالب بخش کاربری با بیس نسخه رسمی همراه با تغییرات- دارابودن تاریخ شمسی در بخش کاربری فاکتور و اطلاعیه ها ( بزودی در در تمام بخش ها با برزرسانی ها ) - دارای نسخه جدید و اصلاح شده قالب فروش استاندارد کارت - اصلاح ادیتور ها اصلاح و بومی سازی برای راستچین بودن
اندازه فایل ها: 63.6 MB
نسخه Whmcs 7.6.1 فارسی و بهینه سازی شده نسخه رسمی
- دارا بودن فارسی ساز اصلاح شده مدیریت برای درک بهتر - دارا بودن قالب مدیریت راستچین، بهینه و فارسی برای مدیریت بر تمام بخش ها با رنگی دلنشین - دارا بودن فارسی ساز کامل بخش کاربری کاملا اصلاح شده - دارا بودن قالب بخش کاربری Six اصلاح، راستچین و فارسی شده - دارا بودن شمسی ساز تجاری به عنوان هدیه برای شمسی نمودن تاریخ های بخش سرویس ها، صورتحساب ها و تیکت ها - دارا بودن قالب فرم سفارش استاندارد اصلاح، فارسی و بهبود یافته - اصلاح لینک اخبار ( اطلاعیه ها ) برای نمایش صحیح لینک های فارسی، مناسب برای ایندکس شدن مطالب شما در گوگل - اصلاح ادیتور پیشفرض سیستم برای تایپ راستچین با بهره گیری از فونت ایران سنس برای راحتی شما
اندازه فایل ها: 72.1 MB
نسخه Whmcs 7.6.1 فارسی و بهینه سازی شده نسخه نال
- دارا بودن فارسی ساز اصلاح شده مدیریت برای درک بهتر - دارا بودن قالب مدیریت راستچین، بهینه و فارسی برای مدیریت بر تمام بخش ها با رنگی دلنشین - دارا بودن فارسی ساز کامل بخش کاربری کاملا اصلاح شده - دارا بودن قالب بخش کاربری Six اصلاح، راستچین و فارسی شده - دارا بودن شمسی ساز تجاری به عنوان هدیه برای شمسی نمودن تاریخ های بخش سرویس ها، صورتحساب ها و تیکت ها - دارا بودن قالب فرم سفارش استاندارد اصلاح، فارسی و بهبود یافته - اصلاح لینک اخبار ( اطلاعیه ها ) برای نمایش صحیح لینک های فارسی، مناسب برای ایندکس شدن مطالب شما در گوگل - اصلاح ادیتور پیشفرض سیستم برای تایپ راستچین با بهره گیری از فونت ایران سنس برای راحتی شما
اندازه فایل ها: 72.1 MB
نسخه Whmcs 7.7.0 فارسی و بهینه سازی شده نسخه رسمی
- دارا بودن فارسی ساز اصلاح شده مدیریت برای درک بهتر - دارا بودن قالب مدیریت راستچین، بهینه و فارسی برای مدیریت بر تمام بخش ها با رنگی دلنشین - دارا بودن فارسی ساز کامل بخش کاربری کاملا اصلاح شده - دارا بودن قالب بخش کاربری Six اصلاح، راستچین و فارسی شده - دارا بودن شمسی ساز تجاری به عنوان هدیه برای شمسی نمودن تاریخ های بخش سرویس ها، صورتحساب ها و تیکت ها - دارا بودن قالب فرم سفارش استاندارد اصلاح، فارسی و بهبود یافته - اصلاح لینک اخبار ( اطلاعیه ها ) برای نمایش صحیح لینک های فارسی، مناسب برای ایندکس شدن مطالب شما در گوگل - اصلاح ادیتور پیشفرض سیستم برای تایپ راستچین با بهره گیری از فونت ایران سنس برای راحتی شما
اندازه فایل ها: 63.7 MB
نسخه Whmcs 7.7.1 فارسی و بهینه سازی شده نسخه رسمی
- دارا بودن فارسی ساز اصلاح شده مدیریت برای درک بهتر - دارا بودن قالب مدیریت راستچین، بهینه و فارسی برای مدیریت بر تمام بخش ها با رنگی دلنشین - دارا بودن فارسی ساز کامل بخش کاربری کاملا اصلاح شده - دارا بودن قالب بخش کاربری Six اصلاح، راستچین و فارسی شده - دارا بودن شمسی ساز تجاری به عنوان هدیه برای شمسی نمودن تاریخ های بخش سرویس ها، صورتحساب ها و تیکت ها - دارا بودن قالب فرم سفارش استاندارد اصلاح، فارسی و بهبود یافته - اصلاح لینک اخبار ( اطلاعیه ها ) برای نمایش صحیح لینک های فارسی، مناسب برای ایندکس شدن مطالب شما در گوگل - اصلاح ادیتور پیشفرض سیستم برای تایپ راستچین با بهره گیری از فونت ایران سنس برای راحتی شما
اندازه فایل ها: 63.2 MB
نسخه Whmcs 7.7.1 فارسی و بهینه سازی شده نسخه نال
این نسخه برای مشتریانی می باید که بصورت نال و بدون لایسنس قصد استفاده دارند - ارائه فارسی ساز بخش مدیریت کاملتر و دقیق تر ( همراه با بروزرسانی های آینده ) - ارائه قالب مدیریت داریوش - ارائه فارسی ساز بخش کاربری کاملتر و دقیق تر ( همراه با بروزرسانی های آینده ) - ارائه قالب بخش کاربری با بیس نسخه رسمی همراه با تغییرات- دارابودن تاریخ شمسی در بخش کاربری فاکتور و اطلاعیه ها ( بزودی در در تمام بخش ها با برزرسانی ها ) - دارای نسخه جدید و اصلاح شده قالب فروش استاندارد کارت - اصلاح ادیتور ها اصلاح و بومی سازی برای راستچین بودن
اندازه فایل ها: 63.1 MB
نسخه Whmcs 7.8.2 فارسی و بهینه سازی شده نسخه رسمی
- دارا بودن فارسی ساز اصلاح شده مدیریت برای درک بهتر - دارا بودن قالب مدیریت راستچین، بهینه و فارسی برای مدیریت بر تمام بخش ها با رنگی دلنشین - دارا بودن فارسی ساز کامل بخش کاربری کاملا اصلاح شده - دارا بودن قالب بخش کاربری Six اصلاح، راستچین و فارسی شده - دارا بودن شمسی ساز تجاری به عنوان هدیه برای شمسی نمودن تاریخ های بخش سرویس ها، صورتحساب ها و تیکت ها - دارا بودن قالب فرم سفارش استاندارد اصلاح، فارسی و بهبود یافته
اندازه فایل ها: 68.5 MB
نسخه Whmcs 7.8.2 فارسی و بهینه سازی شده نسخه نال
این نسخه برای مشتریانی می باید که بصورت نال و بدون لایسنس قصد استفاده دارند - ارائه فارسی ساز بخش مدیریت کاملتر و دقیق تر ( همراه با بروزرسانی های آینده ) - ارائه قالب مدیریت داریوش - ارائه فارسی ساز بخش کاربری کاملتر و دقیق تر ( همراه با بروزرسانی های آینده ) - ارائه قالب بخش کاربری با بیس نسخه رسمی همراه با تغییرات- دارابودن تاریخ شمسی در بخش کاربری فاکتور و اطلاعیه ها ( بزودی در در تمام بخش ها با برزرسانی ها ) - دارای نسخه جدید و اصلاح شده قالب فروش استاندارد کارت - اصلاح ادیتور ها اصلاح و بومی سازی برای راستچین بودن
اندازه فایل ها: 68.4 MB
نسخه Whmcs 7.8.3 فارسی و بهینه سازی شده نسخه رسمی
- دارا بودن فارسی ساز اصلاح شده مدیریت برای درک بهتر - دارا بودن قالب مدیریت راستچین، بهینه و فارسی برای مدیریت بر تمام بخش ها با رنگی دلنشین - دارا بودن فارسی ساز کامل بخش کاربری کاملا اصلاح شده - دارا بودن قالب بخش کاربری Six اصلاح، راستچین و فارسی شده - دارا بودن شمسی ساز تجاری به عنوان هدیه برای شمسی نمودن تاریخ های بخش سرویس ها، صورتحساب ها و تیکت ها - دارا بودن قالب فرم سفارش استاندارد اصلاح، فارسی و بهبود یافته
اندازه فایل ها: 66.8 MB
نسخه Whmcs 7.8.3 فارسی و بهینه سازی شده نسخه نال شده
- دارا بودن فارسی ساز اصلاح شده مدیریت برای درک بهتر - دارا بودن قالب مدیریت راستچین، بهینه و فارسی برای مدیریت بر تمام بخش ها با رنگی دلنشین - دارا بودن فارسی ساز کامل بخش کاربری کاملا اصلاح شده - دارا بودن قالب بخش کاربری Six اصلاح، راستچین و فارسی شده - دارا بودن شمسی ساز تجاری به عنوان هدیه برای شمسی نمودن تاریخ های بخش سرویس ها، صورتحساب ها و تیکت ها - دارا بودن قالب فرم سفارش استاندارد اصلاح، فارسی و بهبود یافته
اندازه فایل ها: 66.8 MB
نسخه رسمی WHMCS نگارش 7.4.2
این نسخه برای مشتریانی می باید که از لایسنس قانونی Whmcs استفاده میکنند - ارائه فارسی ساز بخش مدیریت کاملتر و دقیق تر ( همراه با بروزرسانی های آینده ) - ارائه قالب مدیریت انحصاری که با توجه به بیس رسمی ( bened ) بومی سازی و توسعه یافته بصورت پیشفرض روی سیستم - ارائه فارسی ساز بخش کاربری کاملتر و دقیق تر ( همراه با بروزرسانی های آینده ) - ارائه قالب بخش کاربری با بیس نسخه رسمی همراه با تغییرات و اصلاحات لازم و اختصاصی - سئو بودن قالب بخش کاربری - دارابودن تاریخ شمسی در بخش کاربری فاکتور و اطلاعیه ها ( بزودی در در تمام بخش ها با برزرسانی ها ) - دارای نسخه جدید و اصلاح شده قالب فروش استاندارد کارت - رفع مشکل لینک اخبار یا همون اطلاعیه ها که بصورت پیشفرض از لینک های فارسی پشتیبانی خواهد کرد. - اصلاح ادیتور ها اصلاح و بومی سازی برای راستچین بودن و تایپ راحت با فونت ایران سنس ( در تمام بخش ها ادیتور ها سازگار و اصلاح شدن )
اندازه فایل ها: 57.2 MB
نسخه رسمی WHMCS نگارش 7.5.1
این نسخه برای مشتریانی می باید که از لایسنس قانونی Whmcs استفاده میکنند - ارائه فارسی ساز بخش مدیریت کاملتر و دقیق تر ( همراه با بروزرسانی های آینده ) - ارائه قالب مدیریت انحصاری که با توجه به بیس رسمی ( bened ) بومی سازی و توسعه یافته بصورت پیشفرض روی سیستم - ارائه فارسی ساز بخش کاربری کاملتر و دقیق تر ( همراه با بروزرسانی های آینده ) - ارائه قالب بخش کاربری با بیس نسخه رسمی همراه با تغییرات و اصلاحات لازم و اختصاصی - سئو بودن قالب بخش کاربری - دارابودن تاریخ شمسی در بخش کاربری فاکتور و اطلاعیه ها ( بزودی در در تمام بخش ها با برزرسانی ها ) - دارای نسخه جدید و اصلاح شده قالب فروش استاندارد کارت - رفع مشکل لینک اخبار یا همون اطلاعیه ها که بصورت پیشفرض از لینک های فارسی پشتیبانی خواهد کرد. - اصلاح ادیتور ها اصلاح و بومی سازی برای راستچین بودن و تایپ راحت با فونت ایران سنس ( در تمام بخش ها ادیتور ها سازگار و اصلاح شدن ) سازگاری کامل با PHP نسخه 7 به بالا
اندازه فایل ها: 62.7 MB
نسخه رسمی WHMCS نگارش 7.6
این نسخه برای مشتریانی می باید که از لایسنس قانونی Whmcs استفاده میکنند - ارائه فارسی ساز بخش مدیریت کاملتر و دقیق تر ( همراه با بروزرسانی های آینده ) - ارائه قالب مدیریت انحصاری که با توجه به بیس رسمی ( bened ) بومی سازی و توسعه یافته بصورت پیشفرض روی سیستم - ارائه فارسی ساز بخش کاربری کاملتر و دقیق تر ( همراه با بروزرسانی های آینده ) - ارائه قالب بخش کاربری با بیس نسخه رسمی همراه با تغییرات و اصلاحات لازم و اختصاصی - سئو بودن قالب بخش کاربری - دارابودن تاریخ شمسی در بخش کاربری فاکتور و اطلاعیه ها ( بزودی در در تمام بخش ها با برزرسانی ها ) - دارای نسخه جدید و اصلاح شده قالب فروش استاندارد کارت - رفع مشکل لینک اخبار یا همون اطلاعیه ها که بصورت پیشفرض از لینک های فارسی پشتیبانی خواهد کرد. - اصلاح ادیتور ها اصلاح و بومی سازی برای راستچین بودن و تایپ راحت با فونت ایران سنس ( در تمام بخش ها ادیتور ها سازگار و اصلاح شدن )
اندازه فایل ها: 71.2 MB
نسخه رسمی WHMCS نگارش 7.6.1
این نسخه برای مشتریانی می باید که از لایسنس قانونی Whmcs استفاده میکنند - ارائه فارسی ساز بخش مدیریت کاملتر و دقیق تر ( همراه با بروزرسانی های آینده ) - ارائه قالب مدیریت انحصاری که با توجه به بیس رسمی ( bened ) بومی سازی و توسعه یافته بصورت پیشفرض روی سیستم - ارائه فارسی ساز بخش کاربری کاملتر و دقیق تر ( همراه با بروزرسانی های آینده ) - ارائه قالب بخش کاربری با بیس نسخه رسمی همراه با تغییرات و اصلاحات لازم و اختصاصی - سئو بودن قالب بخش کاربری - دارابودن تاریخ شمسی در بخش کاربری فاکتور و اطلاعیه ها ( بزودی در در تمام بخش ها با برزرسانی ها ) - دارای نسخه جدید و اصلاح شده قالب فروش استاندارد کارت - رفع مشکل لینک اخبار یا همون اطلاعیه ها که بصورت پیشفرض از لینک های فارسی پشتیبانی خواهد کرد. - اصلاح ادیتور ها اصلاح و بومی سازی برای راستچین بودن و تایپ راحت با فونت ایران سنس ( در تمام بخش ها ادیتور ها سازگار و اصلاح شدن )
اندازه فایل ها: 73.5 MB
نسخه نال WHMCS نگارش 7.4.2
این نسخه برای مشتریانی می باید که بصورت نال و بدون لایسنس قصد استفاده دارند - ارائه فارسی ساز بخش مدیریت کاملتر و دقیق تر ( همراه با بروزرسانی های آینده ) - ارائه قالب مدیریت انحصاری که با توجه به بیس رسمی ( bened ) بومی سازی و توسعه یافته بصورت پیشفرض روی سیستم - ارائه فارسی ساز بخش کاربری کاملتر و دقیق تر ( همراه با بروزرسانی های آینده ) - ارائه قالب بخش کاربری با بیس نسخه رسمی همراه با تغییرات و اصلاحات لازم و اختصاصی - سئو بودن قالب بخش کاربری - دارابودن تاریخ شمسی در بخش کاربری فاکتور و اطلاعیه ها ( بزودی در در تمام بخش ها با برزرسانی ها ) - دارای نسخه جدید و اصلاح شده قالب فروش استاندارد کارت - رفع مشکل لینک اخبار یا همون اطلاعیه ها که بصورت پیشفرض از لینک های فارسی پشتیبانی خواهد کرد. - اصلاح ادیتور ها اصلاح و بومی سازی برای راستچین بودن و تایپ راحت با فونت ایران سنس ( در تمام بخش ها ادیتور ها سازگار و اصلاح شدن )
اندازه فایل ها: 57.2 MB
نسخه نال WHMCS نگارش 7.5.1
این نسخه برای مشتریانی می باید که بصورت نال و بدون لایسنس قصد استفاده دارند لیست اصلاحات موجود در پکیج - اضافه شدن فارسی سازی بخش مدیریت کاملتر و دقیق تر ( همراه با بروزرسانی های آینده ) - اضافه شدن قالب مدیریت انحصاری که با توجه به بیس رسمی ( bened ) بومی سازی و توسعه یافته بصورت پیشفرض روی سیستم - اضافه شدن فارسی ساز بخش کاربری کاملتر و دقیق تر ( همراه با بروزرسانی های آینده ) - اضافه شدن قالب بخش کاربری با بیس نسخه رسمی همراه با تغییرات و اصلاحات لازم و اختصاصی - اضافه شدن تاریخ شمسی در بخش کاربری فاکتور و اطلاعیه ها ( بزودی در در تمام بخش ها با برزرسانی ها ) - اضافه شدن نسخه جدید و اصلاح شده قالب فروش استاندارد کارت - رفع مشکل لینک اخبار یا همون اطلاعیه ها که بصورت پیشفرض از لینک های فارسی پشتیبانی خواهد کرد. - اصلاح ادیتور ها اصلاح و بومی سازی برای راستچین بودن و تایپ راحت با فونت ایران سنس ( در تمام بخش ها ادیتور ها سازگار و اصلاح شدن ) سازگاری کامل با PHP نسخه 7 به بالا این پکیج دارای اصلاحات، بهینه سازی های اختصاصی و فارسی سازی کاملتری می باشد.
اندازه فایل ها: 62.7 MB

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای مجموعه Whmcs فارسی محفوظ می باشد